30.4.2019

Podmínky poskytnutí služeb

Vážím si spolehlivých klientů a chci i nadále poskytovat kvalitní odborné služby a příjemnou péči, proto jsem zavedla následující pravidla pro poskytnutí služeb:

1. Přeobjednání/změna termínu nejpozději 24h před dnem poskytnutí služby. V den termínu služby stornopoplatek 30% z ceny služby. Bude připočten k ceně následující služby. U nových klientů bude požadována platba předem na účet.

2. V případě změny (přeobjednání termínu/vynechání služby) 3x po sobě stornopoplatek 30% z ceny poslední služby. Bude připočten k ceně následující služby.

3. Klientům, kteří se objednají, na objednaný termín nepřijdou a neomluví se, bude poskytnuta služba pouze v případě, že cena objednané služby vč. 30% stornopoplatku bude uhrazena při objednání převodem na účet 2201699996 / 2010. V případě neuhrazení bude termín služby automaticky zrušen.

4. V případě zakoupení DÁRKOVÉHO POUKAZU je možné objednat a provést službu pouze v době platnosti poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz.

5. V případě zakoupení PERMANENTKY je možné čerpat služby během doby platnosti. Po uplynutí doby platnosti permanentky nelze již služby z permanentky čerpat. Peníze za nevyčerpané služby nevracíme.

PERMANENTKA 3 služby platnost 4 měsíce od nákupu
PERMANENTKA 5 služeb – platnost 6 měsíců od nákupu

Nezapomínejte prosím, že vzájemným odsouhlasením přesného termínu služby (datum a čas), a to ať už ústní nebo písemnou formou (telefonát, e-mail), souhlasíte s pravidly poskytnutí služeb a uzavíráte s poskytovatelem/provozovatelem služeb (viz. platný ceník na webových stránkách) Kateřinou Štěpánkovou IČ 01036408 kupní smlouvu na poskytovanou a oběma stranami odsouhlasenou službu. Uzavření a podmínky smlouvy se řídí Novým Občanským Zákoníkem Předpis č. 89/2012 Sb.

Podmínky poskytnutí služeb při nouzovém stavu:

1. Klienti jsou objednáni v dostatečných časových intervalech, aby se v provozovně nepotkávali. Proto se prosím pokuste dodržet přesný čas, na který jste objednaní, aby nemuseli klienti objednaní po Vás zbytečně čekat. Pokud přijdete dříve, počkejte prosím mimo provozovnu.

2. Služba bude poskytnuta klientům, kteří se cítí zdravě, nejsou nachlazení, neberou na příklad antibiotika a nejsou v karanténě (klient potvrdí před poskytnutím služby)!!!

3. Po sundání obuvi, před usazením do křesla je třeba si umýt ruce antibakteriálním mýdlem případně gelem. Poskytneme v salonu.
Při vstupu do provozovny a během ošetření je nutné mít roušku.

4. V provozovně průběžně větrám. Používám i čističku vzduchu s ionizátorem vzduchu.

5. Dezinfekce nástrojů a povrchů probíhá podle provozního řádu schváleného Krajskou hygienickou stanicí v Liberci.

6. Prosím připravte si při platbě hotově přesnou částku. Jinak lze za služby platit i bankovním převodem.

7. Aktuální informace najdete vždy v sekci „Novinky„.