30.4.2019

Podmínky poskytnutí služeb

Vážím si spolehlivých klientů a chci i nadále poskytovat kvalitní odborné služby a příjemnou péči, proto jsem zavedla následující pravidla pro poskytnutí služeb:

1. Přeobjednání/změna termínu nejpozději 24h před dnem poskytnutí služby. V den termínu služby stornopoplatek 30% z ceny objednané služby. Bude připočten k ceně následující služby. U nových klientů bude požadována platba předem na účet.

2. V případě změny (přeobjednání termínu/vynechání služby) 3x po sobě stornopoplatek 30% z ceny objednané služby. Požadována platba předem na účet.

3. Klientům, kteří se objednají, na objednaný termín nepřijdou a neomluví se, bude poskytnuta služba pouze v případě, že cena objednané služby vč. 30% stornopoplatku bude uhrazena při objednání převodem na účet 2201699996/2010. V případě neuhrazení bude termín služby automaticky zrušen.

4. V případě zakoupení DÁRKOVÉHO POUKAZU je možné objednat a provést službu pouze v době platnosti poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz.

5. V případě zakoupení PERMANENTKY je možné čerpat služby během doby platnosti. Po uplynutí doby platnosti permanentky nelze již služby z permanentky čerpat. Peníze za nevyčerpané služby nevracíme.

PERMANENTKA 3 služby platnost 4 měsíce od nákupu
PERMANENTKA 5 služeb – platnost 6 měsíců od nákupuJe

Nezapomínejte prosím, že vzájemným odsouhlasením přesného termínu služby (datum a čas), a to ať už ústní nebo písemnou formou (telefonát, e-mail, sms zpráva), souhlasíte s pravidly poskytnutí služeb a uzavíráte s poskytovatelem/provozovatelem služeb (viz. platný ceník na webových stránkách) Kateřinou Štěpánkovou IČ 01036408 kupní smlouvu na poskytovanou a oběma stranami odsouhlasenou službu. Uzavření a podmínky smlouvy se řídí Novým Občanským Zákoníkem Předpis č. 89/2012 Sb.

Podmínky poskytnutí služeb při nouzovém stavu: Aktuální informace najdete vždy v sekci „Novinky