28.5.2018

GDPR

GDPR ochrana osobních údajů

Zásady k ochraně a zpracování osobních údajů vydané společností Salon Liris s.r.o., IČO 06257674 se sídlem Sovova 584/2, 46014 Liberec 14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 39966. A Kateřinou Štěpánkovou IČO 01036408.

Společnost Salon Liris s.r.o. a Kateřina Štěpánková vydávají pro účely ochrany a bezpečného zpracování osobních údajů v souladu od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, tyto zásady:

1) Správce a zpracovatel osobních údajů
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Salon Liris s.r.o., IČO 06257674 a jednatelka Kateřina Štěpánková, IČO 01036408. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem služeb a jejich prodeje. Osobní údaje budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

2) Rozsah osobních údajů
Osobní údaje jsou údaje, které jsou nutné ke splnění objednávky, rezervace termínu služby. Poskytnutím osobních údajů jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, webové stránky, sociální sítě, čísla účtů, IČ, DIČ, adresa bydliště, adresa provozovny, IP adresa poskytujete společnosti Salon Liris s.r.o. a Kateřině Štěpánkové souhlas se zpracováním údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, a to jen v nevyhnutelném rozsahu pro potřeby společnosti.
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Máte právo na poskytnutí informací o zpracování a evidování Vašich osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

3) Způsob zpracování osobních údajů
Poskytnuté osobní údaje na základě smluvního vztahu bude společnost Salon Liris s.r.o. a Kateřina Štěpánková zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu, tedy poskytování služeb, pokud dále není stanoveno jinak, nebo pokud souhlas se zpracováním údajů nebude odvolán. Platí, že osobní údaje na základě souhlasu budou poskytnuty na dobu neurčitou. Po ukončení souhlasu budou osobní údaje pouze archivovány po zákonem stanovenou dobu, není-li stanoveno jinak. Máte právo souhlas kdykoli odvolat písemně nebo mailem na naší kontaktní adrese.
Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně. S osobními údaji není prováděno automatizované individuální rozhodování včetně profilování. Vaše osobní údaje nejsou evidovány v písemné formě,
ani elektronicky (pevné a přenosné disky), pouze elektronicky na mobilních a přenosných zařízeních chráněných hesly či otisky prstů jednatelky společnosti.
K sběru osobních údajů dochází vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách www.salon-liris.cz, nebo zasláním emailu na kontaktní adresu, případně SMS zprávou či telefonickým hovorem.
Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

  • zajištění komunikace s Vámi

  • zajištění Vaší informovanosti o nabídce služeb naší společnosti všemi dostupnými formami, zejména zasíláním emailových zpráv, SMS zpráv, tel. nabídek, písemných nabídek, zveřejněním na webových a facebookových stránkách

  • umožnění zájemcům účast v soutěžích, anketách a věrnostních programech

  • případně z jiných důvodů spojených pouze s činností společnosti

4) Cookies
Používáme soubory cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků našich webových stránek www.salon-liris.cz. Textové soubory cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, zda jste již naše stránky z Vašeho počítače někdy navštívili, a co se Vám na nich líbilo. Tyto textové soubory, které mohou být identifikovány jako osobní údaj, ukládá Váš počítač na Váš disk. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Nevyužíváme informace zjištěné pomocí souborů cookies k profilování zákazníků, pouze sledujeme zájmy návštěvníků na našich webových stránkách, na příklad jaké části stránek jsou nejnavštěvovanější.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit:

písemně – Salon Liris s.r.o., Sovova 584/2, 46014 Liberec
telefonicky – 774 043 123
e-mailem – stepankova@salon-liris.cz