30.4.2019

Podmínky Salonu a pravidla ošetření

Vážíme si našich spolehlivých klientů a chceme i nadále poskytovat kvalitní odborné ošetření a příjemnou péči, proto zavádíme od 1. 5. 2019 tato pravidla:

1. Přeobjednání/změna termínu nejpozději 24h před dnem ošetření. V den termínu ošetření stornopoplatek 30% z ceny ošetření. Bude připočten k ceně následujícího ošetření.

2. V případě provedení změny (přeobjednání termínu/vynechání služby) 3x po sobě stornopoplatek 30% z ceny posledního ošetření. Bude připočten k ceně následujícího ošetření.

3. Klientům, kteří se objednají, na objednaný termín nepřijdou a neomluví se, bude ošetření provedeno pouze v případě, že následující ošetření vč. 30% stornopoplatku bude uhrazeno při objednání převodem na účet 2201699996 / 2010. V případě neuhrazení bude termín automaticky zrušen.

4. V případě zakoupení DÁRKOVÉHO POUKAZU je možné ošetření objednat a provést pouze v době platnosti poukazu. Po vypršení doby platnosti poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz.

5. V případě zakoupení PERMANENTKY je možné čerpat služby během doby platnosti. Po vypršení doby platnosti permanentky nelze již služby z permanentky čerpat. Peníze za nevyčerpané služby nevracíme.

PERMANENTKA 3 ošetřeníplatnost 4 měsíce od nákupu
PERMANENTKA 5 ošetření – platnost 6 měsíců od nákupu

Nezapomínejte prosím, že vzájemným odsouhlasením přesného termínu služby (datum a čas), a to ať už ústní nebo písemnou formou (telefonát, e-mail), souhlasíte s pravidly ošetření a uzavíráte s poskytovatelem/provozovatelem služeb (viz. platný ceník na webových stránkách) Kateřinou Štěpánkovou IČ 01036408 kupní smlouvu na poskytovanou a oběma stranami odsouhlasenou službu. Uzavření a podmínky smlouvy se řídí Novým Občanským Zákoníkem Předpis č. 89/2012 Sb.